PRODUKCJA I USŁUGI DLA KOLEJNICTWA

W ramach produkcji i świadczenia usług dla kolejnictwa podjęliśmy współpracę z firmą BOMARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SP. Z O.O.  a także firmą MONAT Sp. z o.o.

W ramach tej współpracy produkowaliśmy na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej i rysunkowej gotowe drągi rogatkowe m.in. drąg rogatki z bezpiecznikiem kulowym.

Ponadto produkowaliśmy elementy uzupełniające i pomocnicze do rogatek kolejowych m.in.: głowice mechaniczne sygnalizatora drogowego, słupy sygnalizatora drogowego, obudowy sygnalizatorów, mechanizmy przyłączeniowe (tuleje) oraz wiele innych detali wykorzystywanych w infrastrukturze kolejowej.

Jesteśmy gotowi podjąć współpracę w zakresie produkcji drągów rogatkowych oraz innych elementów infrastruktury kolejowej według powierzonej dokumentacji konstrukcyjnej.

USŁUGI FREZOWANIA NA POZIOMYCH I PIONOWYCH CENTRACH FREZARSKICH

ORAZ  TOCZENIA   NA AUTOMATACH TOKARSKICH I TOKARKACH.

 

W ramach obróbki skrawaniem posiadamy następujące możliwości produkcyjne:

– frezowanie na trzyosiowych, dwupaletowych pionowych centrach frezarskich o zakresie pracy: 1060/510/635 mm,

– frezowanie  na czteroosiowych, dwupaletowych poziomych centrach frezarskich o zakresie pracy: 850/700/750 mm,

– toczenie na automatach tokarskich wzdłużnych o max. średnicy toczenia 42 mm,

– toczenie na tokarkach cnc o max. średnicy toczenia 400 mm.

Jesteśmy gotowi na podjęcie współpracy w zakresie świadczenia wyżej wymienionych usług na podstawie powierzonej dokumentacji.

Drągi rogatkowe

Drągi rogatkowe