Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn. „Podwójny zawór zwrotny”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest:
dywersyfikacja oferty o podwójny blok zaworowy podpory stropnicy z zaworem różnicowym.

Planowane efekty:
Rozszerzenie oferty produktowej o innowacyjny wyrób, który ma na celu zabezpieczenie przestrzeni roboczych podpory stropnicy przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Wartość projektu: 2 583 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 630 000,00 PLN
Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-068F/19