Projektowanie, produkcja, montaż i serwis systemów sterowania:

Produkujemy wszystkie elementy wchodzące w skład układu hydraulicznego sterowania obudową zmechanizowaną:

 • rozdzielacze blokowe
 • zawory sterujące i wykonawcze
 • bloki zaworowe pojedyncze i podwójne
 • zawory ograniczające ciśnienie
 • zawory sterujące kierunkiem i natężeniem przepływu
 • przewody wysokociśnieniowe
 • armatura – elementy złączne

oraz produkty innowacyjne – do tej pory nie spotykane w polskim
i światowym górnictwie:

 • antydrganiowy zawór zwrotny sterowany hydraulicznie / PREZENTACJA / FILM
 • podwójny blok zaworowy podpory stropnicy
  z zaworem różnicowym