Projektowanie, produkcja, montaż i serwis systemów sterowania:

Produkujemy wszystkie elementy wchodzące w skład układu hydraulicznego sterowania obudową zmechanizowaną:

  • rozdzielacze blokowe
  • zawory sterujące i wykonawcze
  • bloki zaworowe pojedyncze i podwójne
  • zawory ograniczające ciśnienie
  • zawory sterujące kierunkiem i natężeniem przepływu
  • przewody wysokociśnieniowe
  • armatura – elementy złączne

oraz produkty innowacyjne – do tej pory nie spotykane w polskim
i światowym górnictwie:

  • podwójny blok zaworowy podpory stropnicy z zaworem różnicowym / PREZENTACJA
  • antydrganiowy zawór zwrotny sterowany hydraulicznie / PREZENTACJA / FILM