Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn. „Powłoki ochronne na detalach”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest:
wdrożenie technologii galwanicznych, czyli pokrywania powłokami ochronnymi – cynkowanie i chromowanie.

Planowane efekty:
poszerzenie oferty o znacząco zmodyfikowaną usługę cynkowania, nową usługę chromowania oraz znacząco ulepszone detale z obróbki na CNC (z nowymi powłokami).

Wartość projektu: 3 321 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 810 000,00 PLN
Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0135/18-003