Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn. „Zawór antydrganiowy”.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest:
dywersyfikacja oferty o nowy antydrganiowy zawór zwrotny.

Planowane efekty:
rozszerzenie oferty produktowej o innowacyjny antydrganiowy zawór zwrotny, który w istotnym stopniu poprawi niezawodność układu sterowania sekcją obudowy zmechanizowanej, eliminując uszkodzenia elementów tego układu, skutkujące wadliwym jego działaniem i wyciekami medium roboczego.

Wartość projektu: 2 484 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 606 000,00 PLN
Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-0182/19-003

Projekt_UE_zawor-antydrganiowy