Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn. „Zmiany w kierunku produkcji wielkoseryjnej”

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Celem projektu jest wprowadzenie zmian w zakresie procesów produkcji, jak i organizacji zarządzania w kierunku:

– przystosowania się do produkcji wielkoseryjnej

– poprawy jakości.

Planowane efekty: rozszerzenie oferty produktowej o wyroby o jeszcze wyższej jakości, zmiany w procesach zarządzania oraz nowy etat.

Wartość projektu ogółem: 409 590,00PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  283 050,00 PLN

Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-082C/20