Sterowanie bezpośrednie przyległe

W obudowach zmechanizowanych powszechnie stosowany system sterowania, gdzie operator znajduje się pod rozpartym zestawem sąsiednim, na którym rozmieszczone są rozdzielacze sterujące.

Przesterowując odpowiednie dźwignie rozdzielaczy blokowych wykonuje się poszczególne fazy cyklu pracy obudowy zmechanizowanej.