Sterowanie elektrohydrauliczne

Polega na wykorzystaniu układów i elementów elektronicznych.
Głównym elementem układu sterowania jest blok rozdzielaczy hydraulicznych połączonych z odbiornikami. Rozdzielacze sterowane są za pomocą sterowników poprzez elektromagnesy, do których przesyłane impulsy sterownicze z pulpitu sterowniczego umieszczonego na zestawie sąsiednim. Zestawy połączone są wielożyłowym przewodem elektrycznym.

Może być wykonane jako sterowanie zdalne, sterowanie obudową odbywa się przez impulsy podawane przez przejeżdżający pod obudową kombajn.
Takie sterowanie umożliwia kompleksową obsługę pracy obudowy zmechanizowanej. Podstawową zaletą tego systemu sterowania jest automatyzacja procesu wydobycia głównie w zakresie samoczynnej pracy obudowy zmechanizowanej.

System umożliwia diagnostykę i archiwizację stanów awaryjnych umożliwiając w dowolnym okresie ocenę sprawności poszczególnych elementów systemu oraz obserwację zmian warunków geologiczno – górniczych w dowolnym miejscu kompleksu ścianowego.