Sterowanie pilotowe

W sterowaniu bezpośrednim przyległym zestawy sąsiednie połączone są wiązkami przewodów łączących rozdzielacze blokowe z odbiornikami, zestawu sąsiedniego.

W systemie tym rozdzielacze wykonawcze, przystosowane do zdalnego sterowania (bez dźwigni), znajdują się na tym samym zestawie co odbiorniki, a do sterowania poszczególnymi czynnościami służą rozdzielacze sterujące pilotowe umieszczone na zestawie sąsiednim. Rozdzielacze wykonawcze z rozdzielaczami sterującymi (pilotowym) łączy się za pomocą wiązki przewodów o małej średnicy — 2 do 6 mm.

Zaletą sterowania pilotowego jest niewielka siła konieczna do przesterowania dźwigni rozdzielacza pilotowego w porównaniu do siły koniecznej do przesterowania dźwigni rozdzielacza czterodrogowego.